ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED)
 
Siirt İli, Şirvan ilçesi, Çukurköy Mevkiinde Statkraft Enerji A.Ş. tarafından yapılması planlanan “Çetin Malzeme Ocakları (ER:81319 - ER: 81751 - ER: 3317372, ER: 3317371) Kırma-Eleme-Yıkama Tesisleri, Beton Tesisleri ve Asfalt Plant Tesisleri” projesi ile ilgili olarak hazırlanan ÇED Raporu, İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından Çevresel etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği gereğince incelenmiş ve değerlendirilmiş olup, söz konusu Rapor nihai kabul edilmiştir.”
 
SİİRT ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ